Dansk Jazzmusikerforening

Hvad kan du søge til?


Efteruddannelse

Du kan som jazzmusiker i Danmark søge støtte til efteruddannelse af dig selv og din gruppe.

Efteruddannelsen koncentrerer sig om undervisning med udenlandske lærere på internationalt niveau.

Lærerne fungerer som instruktører, solister og dirigenter mm. ved prøver og koncerter.

Undervisning kan finde sted i form af workshops, clinics, masterclasses, ad hoc kurser og koncerter.

Gruppen af deltagere kan være bredt sammensat af musikere med et specielt interessefællesskab inden for jazzmusikkens rammer. Eller den kan udgøres af et i forvejen eksisterende orkester.

Rådhuskoncerter

Kunststyrelsen har bevilget gennemførelse af 10 projekter i 2015. Hver gruppe får 3.000 kr. med i lommen, når de skal ud at sælge sig selv.

Forudsætningerne er, at det skal handle om områder, der er tyndt besat med hensyn til jazz (Udkantsdanmark), at der er lokal forankring og at man skal have minimumstariffen. Koncerterne skal være offentligt tilgængelige. Kontakt formand Anders Mogensen eller næstformand Erik Lahn hvis du har spørgsmål. (Download ansøgningsskema)

Foreningen er støttet af Kunststyrelsen. vrige midler til uddeling får vi via medlemskontingenter. Betingelsen for at kunne modtage støtte til efteruddannelsesprojekter er medlemskab af foreningen. Bemærk at deltagerbetalingen skal udgøre minimum 20% af de samlede udgifter til projektet.

Der vil ofte være mulighed for at trække på instruktører som i forvejen er hyret til planlagte projekter.

Kontakt foreningen for at høre nærmere.